Saltar a continguts

JUSTICIA I PAU

Navegació

Menú principal

Presentació


Justícia i Pau

Justícia i Pau és una organització no governamental que té com a finalitats:
- La defensa dels drets humans, els drets dels pobles i els principis democràtics.
- La promoció de la cultura de pau, la noviolència, el desarmament i l’eradicació del militarisme,
- La lluita contra la pobresa i la fam al món i l’impuls de la cooperació al desenvolupament.
- El treball en favor de la justícia social i la reducció progressiva de la pobresa i la marginació al nostre país.

- Actua a Girona des de 1975 i es coordina amb una àmplia xarxa de grups autònoms que actuen a les principals poblacions de Catalunya.
- També es coordina amb organitzacions germanes homòlogues de l’àmbit espanyol, europeu i de la resta del món.
- Justícia i Pau és una entitat cristiana creada seguint l’esperit renovador del Concili Vaticà II.