Saltar a continguts

JUSTICIA I PAU

Navegació

Menú principal

Organització

Organigrama

0 resultats trobats
Organització
Funcionament de l'entitat
Hi ha una Comissió Permanent formada per una desena de persones, que es reuneix mensualment i orienta i supervisa la marxa de les diferents activitats que es duen a terme.
Anualment es reuneix l'Assemblea General de Socis a la qual es dóna compte del que s'ha fet i del programa previst per al curs següent. L'Assemblea aprova o demana explicacions i suggereix camps d'actuació i activitats concretes.
Hi ha grups de treball específics per als diferents tipus d'activitat i el seu nombre varia en funció del voluntariat disponible.